Συστήματα Αυτοματισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

Έναρξη Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 19-02-2024.
Λήξη Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 31-05-2024.

 

Δευτέρα     Τρίτη     Τετάρτη     Πέμπτη     Παρασκευή
      08:45
1106: CAM & Εφαρμογές (Αίθ. Ζ 102)
    08:45
1203: Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών (Αίθ. 102 ΣΜΜΜ)
    10:30 - 11:30
2206: Αισθητήρες-Φροντιστήριο (Αμφ. Κτηρίου Η/Υ)
     
10:30
1207: Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία (Αίθ. Ζ 102)
    11:45
2202: Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος (Αίθ. 1 ισόγειο κτηρίου Ε Γενικές Έδρες)
     12:00
2207: Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος (Αίθ. Ζ 102)
    12:15
1205: Τεχνολογία Πολυμερών (Αίθ. Ζ 102)
    12:00
2205: Εργαστήριο Ρομποτικής (Αίθ. Ζ 102)
 
13:30
1201: Συστήματα Μεταφορικών Μέσων (Αίθ. Ζ 102)
    15:00
2206: Αισθητήρες (Αμφ. Κτηρίου Η/Υ ΣΗΜΜΥ)
    15:00
1202: Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης (Αίθ. Ζ 102)
    15:00
1204: Η-Μ Μελέτες (Αίθ. Ζ 102)
    15:00
2204: Μηχανοτρονικά Συστήματα (Αίθ. Ζ 102)
      17:15
2103: Μετρήσεις (Αιθ. Ζ Κτ. Ζ 102 Σ.Μ.Μ)
                 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της A' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

Έναρξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 02-10-2023.
Λήξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 12-01-2024.

 

Δευτέρα     Τρίτη     Τετάρτη     Πέμπτη     Παρασκευή
 09:00
2203: Ευφυή Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής (Αίθ. Ζ 102)
    09:00
1110: Προηγμένα Συστήματα Κατεργασιών (CIM-INDUSTRY 4.0) (Αίθ. Ζ 102)
    09:00
1101: Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων (Αίθ. Ζ 102)
           09:00
2104: Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου (Αίθ. Ζ 102)
12:00
1103: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (Αίθ. Ζ 102)
    12:00
1104: CAD και Εφαρμογές (Αίθ. Ζ 102)
     13:00
1107: Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου & Εργαστήριο (Αίθ. Ζ 102)
    12:00
1109: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής/3D Εκτύπωσης (Αίθ. Ζ 102)
    12:00
1206: Έξυπνα Υλικά (Αιθ. Ζ 102)
 
                        
            17:00
1108: Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων (Αίθ. 26, Σχ. Χημ. Μηχ.) 
     17:00
1105: CAΕ και Εφαρμογές (κτ. Αντοχής Υλικών)
     18:00
2201: Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου (Αίθ. Ζ 102)