Συστήματα Αυτοματισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Διδάσκοντες

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών