Συστήματα Αυτοματισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Συμμετέχουσες Σχολές

Συντονίζουσα Σχολή του ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" είναι η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Οι συμμετέχουσες Σχολές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι οι εξής:

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Χημικών Μηχανικών