Αρχική σελίδα


 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα A' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

 

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

 

 

Έναρξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 11-10-2021.
Λήξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 21-01-2022.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

A' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

 

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιόδου είναι 3 ώρες.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1101

Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

Επικ. Καθ. Δ. Κουλοχέρης,
Δρ. Κλ. Βόσσου

Πέμπτη

12:00

Z 102

1103

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Καθ. Ι. Αντωνιάδης,
Δρ. Χρ. Γιακόπουλος

Δευτέρα

12:00

Z 102

1104

CAD και Εφαρμογές

Αν. Καθ. Α. Α. Γκίνης

Τρίτη

13:00

Z 102

1105

CAE και Εφαρμογές

Καθ. Ε. Θεοτόκογλου

Πέμπτη

17:00

Κτ. Αντοχής Υλικών

1107

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου & Εργαστήριο

Επικ. Καθ. Γ. Παπαλάμπρου

Πέμπτη

09:00

Z 102

1108

Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

Αναπλ. Καθ. Χ.
Σαρίμβεης

Τετάρτη

17:15

PC-Lab Σχ. Χημικών Μηχανικών

1109

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής 3D Εκτύπωσης

Δρ. Στ. Πολύδωρας

Τετάρτη

09:30

Z 102

1110

Προηγμένα Συστήματα Κατεργασιών (CIM-INDUSTRY 4.0)

Καθ. Γ.Χ. Βοσνιάκος

Τρίτη

09:30

Z 102

1206

Έξυπνα Υλικά

Καθ. Δ. Μανωλάκος

Πέμπτη

15:00

Z 102

2103

Μετρήσεις

Επικ. Καθ. Π. Τσαραμπάρης

Τετάρτη

12:30

Z 102

2104

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

Αναπλ. Καθ. Κων. Τζαφέστας

Παρασκευή

08:30

Z 102

2201

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

Δρ. Αργ. Σολδάτος

Παρασκευή

18:00

Z 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαχειριστής