Αρχική σελίδα
   


 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

Έναρξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 02-10-2023.
Λήξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 12-01-2024.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

A' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

 

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιόδου είναι 3 ώρες.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1101

Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

Αναπλ. Καθ. Δ. Κουλοχέρης,
Δρ. Κλ. Βόσσου

Τετάρτη

09:00

Z 102

1103

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Καθ. Ι. Αντωνιάδης,
Δρ. Χρ. Γιακόπουλος

Δευτέρα

12:00

Z 102

1104

CAD και Εφαρμογές

Αν. Καθ. Α. Α. Γκίνης

Τρίτη

12:00

Z 102

1105

CAE και Εφαρμογές

Καθ. Ε. Θεοτόκογλου

Πέμπτη

17:00

Κτ. Αντοχής Υλικών

1107

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου & Εργαστήριο

Αναπλ. Καθ. Γ. Παπαλάμπρου

Τετάρτη

13:00

Z 102

1108

Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

Αναπλ. Καθ. Χ.
Σαρίμβεης

Τετάρτη

17:00

Αιθ. 26. Χημικών Μηχανικών

1109

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής 3D Εκτύπωσης

Δρ. Στ. Πολύδωρας

Πέμπτη

12:00

Z 102

1110

Προηγμένα Συστήματα Κατεργασιών (CIM-INDUSTRY 4.0)

Καθ. Γ.Χ. Βοσνιάκος

Τρίτη

09:00

Z 102

1206

Έξυπνα Υλικά

Καθ. Δ. Μανωλάκος

Παρασκευή

12:00

Z 102

2201

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

Δρ. Αργ. Σολδάτος

Παρασκευή

18:00

Z 102

2104

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

Αναπλ. Καθ. Κων. Τζαφέστας

Παρασκευή

09:00

Z 102

2203

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής

Αν. Καθ. Χαρ. Μπεχλιούλης

Δευτέρα

09:00

Z 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαχειριστής