Αρχική σελίδα


 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

Έναρξη B' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 20-02-2023.

Λήξη B' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 02-06-2023.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

B' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1106

CAM & Εφαρμογές

Π. Μπενάρδος

Τρίτη

08:45

Z-102

1201

Συστήματα Μεταφορικών Μέσων

Δ. Κουλοχέρης, Κλ. Βόσσου

Δευτέρα

12:30

Z-102

1202

Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης

Μ. Λοϊζίδου, Δ. Μαλαμής, Κ. Μουστάκας

Τετάρτη

15:00

Z-102

1203

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών

Σ. Παπαευθυμίου

Τετάρτη

08:45

ΣΜΜΜΥ-102

1204

Η-Μ Μελέτες

Β. Σπιτάς

Δευτέρα

15:30

Z-102

1205

Τεχνολογία Πολυμερών

Π. Ταραντίλη

Πέμπτη

12:15

Z-102

1207

Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία

Μ. Φούντη, Γ. Ζαννής, Δ. Γιαννόπουλος, Δ. Κολαΐτης

Δευτέρα

09:30

Z-102

2202

Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος

Ι. Καραφύλλης

Τρίτη

11:45

Γεν. Έδρες, αιθ. 2, ισόγειο κτ. Ε

2204

Μηχανοτρονικά Συστήματα

Ε. Παπαδόπουλος

Παρασκευή

15:00

Z-102

2205

Εργαστήριο Ρομποτικής

Κ. Τζαφέστας

Παρασκευή

12:00

Z-102

2206

Αισθητήρες

Ε. Χριστοφόρου

Τρίτη

 

Πέμπτη

15:00

 

10:00 - 12:00

Αμφ. 5, νέο κτήριο ΣΗΜΜΥ

 

Αμφ. κτηρ. Η/Υ

2207

Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος

Χ. Ψυλλάκης

Τετάρτη

12:00

Z-102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα A' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

 

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

 

 

Έναρξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 03-10-2022.
Λήξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 13-01-2023.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

A' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

 

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιόδου είναι 3 ώρες.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1101

Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

Αναπλ. Καθ. Δ. Κουλοχέρης,
Δρ. Κλ. Βόσσου

Πέμπτη

12:00

Z 102

1103

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Καθ. Ι. Αντωνιάδης,
Δρ. Χρ. Γιακόπουλος

Δευτέρα

12:00

Z 102

1104

CAD και Εφαρμογές

Αν. Καθ. Α. Α. Γκίνης

Τρίτη

13:00

Z 102

1105

CAE και Εφαρμογές

Καθ. Ε. Θεοτόκογλου

Πέμπτη

17:00

Κτ. Αντοχής Υλικών

1108

Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

Αναπλ. Καθ. Χ.
Σαρίμβεης

Τετάρτη

17:15

Αιθ. 26. Χημικών Μηχανικών

1109

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής 3D Εκτύπωσης

Δρ. Στ. Πολύδωρας

Τετάρτη

09:30

Z 102

1110

Προηγμένα Συστήματα Κατεργασιών (CIM-INDUSTRY 4.0)

Καθ. Γ.Χ. Βοσνιάκος

Πέμπτη

09:30

Z 102

1206

Έξυπνα Υλικά

Καθ. Δ. Μανωλάκος

Παρασκευή

12:00

Z 102

2104

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

Αναπλ. Καθ. Κων. Τζαφέστας

Παρασκευή

08:30

Z 102

2201

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

Δρ. Αργ. Σολδάτος

Παρασκευή

18:00

Z 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαχειριστής