Αρχική σελίδα


   

Βαθμολογίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018Α' Εκπαιδευτική Περίοδος

 

2104 Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου


2105 Αυτοματισμός στην Παραγωγή


1101 Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων


1104 CAD & Εφαρμογές


1107 Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου


1206 Έξυπνα Υλικά


2103 Μετρήσεις


1105 CAE και Εφαρμογές


2206 Αισθητήρες


1103 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις


1108 Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων
B' Εκπαιδευτική Περίοδος

 

1201 Συστήματα Μεταφορικών Μέσων


2207 Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος


2108 Θεωρία Παιγνίων


2205 Εργαστήριο Ρομποτικής


1106 CAM & Εφαρμογές


1207 Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία


2204 Μηχανοτρονικά Συστήματα


1202 Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης


1205 Τεχνολογία Πολυμερών


2203 Ευφυή Συστήματα Ελέγχου & Ρομποτικής


2202 Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος


1203 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών

 

 
Διαχειριστής