Αρχική σελίδα
   


 

 

Καλώς ήλθατε στις σελίδες του ΔΠΜΣ ΕΜΠ Συστήματα Αυτοματισμού

 

Διευθυντής Σπουδών: Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Καθηγητής
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2023-2024Ανακοίνωση Γραμματείας ΔΠΜΣ - Εξυπηρέτηση κοινούΈκδοση Παπύρου Διπλωματούχων ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι:

- Η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή των Συστημάτων Κατασκευών & Παραγωγής και των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής.

- Η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές αυτές.


Στόχος του ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι:

- Η ειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας και αλλού, στις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Πρόγραμμα.
- Η σε βάθος κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας στις διεπιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Πρόγραμμα αλλά και ευρύτερα.
- Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους ως Μηχανικοί ή Επιστήμονες και να διευκολύνονται στην εύρεση ανάλογης εργασίας.


Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» απευθύνεται:

- Σε απόφοιτους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.
- Σε απόφοιτους λοιπών ΑΕI της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης.
- Σε απόφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με πτυχίο επιπέδου M.S. ή Μ.Eng., ή άλλου ισοδύναμου τίτλου.

 

 

 

 
Διαχειριστής