Αρχική σελίδα


 

 

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

B' Περίοδος

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων B' Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (Ιούνιος 2022)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Παρασκευή 01/7

A-Β

Συστήματα Μεταφορικών Μέσων

18:00

Αιθ. Ζ 102

Συνεννόηση με διδάσκοντα

Α-B

H-M Μελέτες

 

Συνεννόηση με διδάσκοντα

Πέμπτη 23/06

Α-B

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών

15:00

Αιθ. 102, Σχολή Μεταλλειολόγων

Παρασκευή 24/06

A-Β

Μηχανοτρονικά Συστήματα

10:00

Αιθ. Ζ 102

Τετάρτη 22/06

A-Β

CAM και Εφαρμογές

09:00

Αιθ. Ζ 102

Τρίτη 28/06

Α-B

Τεχνολογία Πολυμερών

10:00

Αιθ. Ζ 102

Συνεννόηση με διδάσκοντα

Β

Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος

 

Συνεννόηση με διδάσκοντα

Τετάρτη 15/06

Α-Β

Αισθητήρες

15:00

Αμφ. 1, 2, 3 (Νέα κτήρια ΣΗΜΜΥ)

Τρίτη 21/06

Β

Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος

12:00

Αιθ. 01 & 02, κτ. Ε (ισόγειο, ΣΕΜΦΕ)

Δευτέρα 04/07

Α-Β

Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης

12:00

Αιθ. Ζ 102

Παρασκευή 01/07

Β

Εργαστήριο Ρομποτικής

10:00

Αιθ. Ζ 102

Δευτέρα 27/06

Α-Β

Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία

10:30

Αιθ. Ζ 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A' Περίοδος

 

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων A' Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (Φεβρουάριος 2022)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔ/ΚΑΤ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

 

1104/Α-Β

CAD και Εφαρμογές

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

 

 

1103/Α-Β

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

 

 

1206/Α-Β

Έξυπνα Υλικά

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

 

Tετάρτη 09/02

1109/Α-Β

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής/ 3D Εκτύπωσης

10:00

Ζ-102

 

2201/Β

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

 

Δευτέρα 07/02

1108/Α-Β

Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

15:00

Αμφ. 2, Σχ. Χημ. Μηχ.

Παρασκευή 11/02

1101/Α-Β

Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

12:00

Ζ-102

 

1110/Α-Β

Προηγμένα Συστήματα Κατεργασιών (CIM-INDUSTRY 4.0)

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

 

Δευτέρα 31/01

1107/Α-Β

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου και Εργαστήριο

12:00

Ζ-102

Τετάρτη 02/02

2103/Α-Β

Μετρήσεις

12:00

Ζ-102

Πέμπτη 03/02

1105/Α-Β

CAΕ και Εφαρμογές

15:00

Αιθ. 201, Εργ. Αντοχής Υλικών

Παρασκευή 11/02

2104/Β

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

09:00

Ζ-102

 
Διαχειριστής