Αρχική σελίδα


 

 

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

B' Περίοδος

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων B' Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (Ιούνιος 2021)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ/ ΩΡΑ

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

A-Β

CAM και Εφαρμογές

Εργασία

 

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

Α-B

Συστήματα Μεταφορικών Μέσων

Διαδικτυακά

 

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

Α-B

Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης

Διαδικτυακά

 

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

A-Β

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών

Διαδικτυακά

 

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

A-Β

H-M Μελέτες

Διαδικτυακά

 

Τρίτη 22/06

Α-B

Τεχνολογία Πολυμερών

Γρ. εξέταση (φυσική παρουσία)

10:00 - Αιθ. 101, 102 (Κτ. Ζ)

Τρίτη 29/06

Α-Β

Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία

Γρ. εξέταση (φυσική παρουσία)

11:00 - Αιθ. 101, 209 (Κτ. Ζ)

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

Β

Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος

Διαδικτυακά

 

Πέμπτη 01/07

Β

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

Γρ. εξέταση (φυσική παρουσία)

09:00 - Αιθ. Ζ 102, Αμφ. Δ

Πέμπτη 24/06

Α-Β

Μηχανοτρονικά Συστήματα

Γρ. εξέταση (φυσική παρουσία)

10:00 - Αιθ. 101, 102 (Κτ. Ζ)

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

Β

Εργαστήριο Ρομποτικής

Διαδικτυακά

 

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

Α-Β

Αισθητήρες

Διαδικτυακά

 

Σε συνεννόηση με Διδάσκοντα

Β

Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος

Διαδικτυακά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔ/ΚΑΤ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Δευτέρα 25/01

1104/Α-Β

CAD και Εφαρμογές

12:00

Διαδικτυακή Εξέταση

Δευτέρα 25/01

1103/Α-Β

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Διαδικτυακή Εξέταση

Τρίτη 26/01

1206/Α-Β

Έξυπνα Υλικά

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Διαδικτυακή Εξέταση

Τρίτη 26/01

2109/Β

Θεωρία και Εφαρμογές Τελεστών & Βέλτιστη Προσέγγιση Συναρτήσεων

Συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Διαδικτυακή Εξέταση

Tετάρτη 27/01

1109/Α-Β

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής/ 3D Εκτύπωσης

11:00

Διαδικτυακή Εξέταση

Πέμπτη 28/01

2201/Β

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Διαδικτυακή Εξέταση

Παρασκευή 29/01

1108/Α-Β

Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

15:00

Διαδικτυακή Εξέταση

Δευτέρα 01/02

1101/Α-Β

Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

Συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Διαδικτυακή Εξέταση

Τρίτη 02/02

2103/Α-Β

Μετρήσεις

12:00

Διαδικτυακή Εξέταση

Τετάρτη 03/02

1107/Α-Β

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου και Εργαστήριο

12:00

Διαδικτυακή Εξέταση

Πέμπτη 04/02

1105/Α-Β

CAΕ και Εφαρμογές

15:00

Διαδικτυακή Εξέταση

Παρασκευή 05/02

2104/Β

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

09:00

Διαδικτυακή Εξέταση

 
Διαχειριστής