Αρχική σελίδα


   

Επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023


Α. Οι επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, θα πρέπει έως την Τετάρτη 31/08/2021 να γνωστοποιήσουν προς τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ΣΑ μέσω email (ipsp_as@mail.ntua.gr), εάν αποδέχονται ή όχι τη θέση τους. Εάν αποδέχονται, τότε το email αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από την Καρτέλα Προεγγραφής, με συμπληρωμένα όλα τα πεδία που ζητούνται σε αυτή, σύμφωνα με το παράδειγμα, ώστε να γίνει η προεργασία απόκτησης email του ΕΜΠ


Β. Όσοι αποδεχθούν τη θέση τους και προτίθενται να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, από την Δευτέρα 26/09/2022 έως και την Παρασκευή 14/10/2022, μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 (άρθρο 8, Ν.1599/1986), στην οποία θα είναι συμπληρωμένο το παρακάτω κείμενο:

 

"Δηλώνω ότι:
α) προτίθεμαι να εγγραφώ στο ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" του Ε.Μ.Π., εντός των προθεσμιών εγγραφής, οι οποίες ορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καθώς και να το παρακολουθήσω σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του,
β) δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και
γ) δεν προτίθεμαι να παρακολουθήσω άλλο μεταπτυχικό πρόγραμμα παράλληλα."

Σημειώσεις

- Όσον αφορά στους επιτυχόντες, για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση του διπλώματος/ πτυχίου τους, παρακαλούνται να το καταθέσουν μέχρι και την 31/10/2022.

- Στην περίπτωση που σας έχει τεθεί ως προαπαίτηση η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση προπτυχιακών μαθημάτων, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών (άρθρο 2.1.1, παράγραφος 2 και 5, http://dpms-as.mech.ntua.gr/guide.html).

- Παρακαλείσθε να ανανεώνετε τις σελίδες του φυλλομετρητή σας (refresh), γιατί μερικοί φυλλομετρητές δεν το κάνουν αυτόματα.


Κατάλογος επιτυχόντων Α' Κατεύθυνσης Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Κατάλογος επιτυχόντων Β' Κατεύθυνσης Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

 
Διαχειριστής