Αρχική σελίδα


   

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

 

 

Προσοχή!

Η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο ipsp_as@mail.ntua.gr

 

 
Διαχειριστής