Αρχική σελίδα


   

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.

 

 

Προσοχή!

Η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο ipsp_as@central.ntua.gr

 

 
Διαχειριστής