Αρχική σελίδα


 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα B' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

 

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

 

 

Έναρξη B' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 18-02-2019.

Λήξη B' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 31-05-2019.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή .pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

B' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1106

CAM & Εφαρμογές

Γ. Χ. Βοσνιάκος - Π. Μπενάρδος

Παρασκευή

08:45

Αιθ. Ζ.102 

1201

Συστήματα Μεταφορικών Μέσων

Δ. Κουλοχέρης

Τετάρτη

11:45

Αιθ. Ζ.102 

1202

Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης

Μ. Λοϊζίδου - Κ. Μουστάκας - Δ. Μαλαμής

Τετάρτη

15:00

Αιθ. Ζ.102 

1203

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών

Σπ. Παπαευθυμίου

Τετάρτη

08:45

Αιθ. 102, Κτ. Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών 

1204

Η-Μ Μελέτες

Β. Σπιτάς

Τρίτη

08:45

Αιθ. Ζ.102

1205

Τεχνολογία Πολυμερών

Π. Ταραντίλη

Πέμπτη

12:00

Αιθ. Ζ.102

1207

Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία

Μ. Φούντη - Γ. Γιαννόπουλος - Γ. Ζαννής - Δ. Κολαΐτης

Δευτέρα

10:30

Αιθ. Ζ.102

2201

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

Αργ. Σολδάτος

Παρασκευή

18:00

Αιθ. 211, Εργαστήριο ΣΑΕ, παλ. κτ. ΣΗΜΜΥ

2202

Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος

Ι Τσινιάς - Ι. Καραφύλλης

Τρίτη

11:45

Αιθ. 2,Ισόγειο Κτ. Ε, Γενικές Έδρες

2203

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

Κ. Κυριακόπουλος, Χαρ. Μπεχλιούλης

Τετάρτη

08:45

ΕΠΥ (PC Lab) Σχολής Μηχ. Μηχανικών

2204

Μηχανοτρονικά Συστήματα

E. Παπαδόπουλος

Παρασκευή

15:00

Αιθ. Ζ.102

2205

Εργαστήριο Ρομποτικής

Κ. Τζαφέστας

Παρασκευή

12:00

Αιθ. Ζ.102

2207

Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος

Χαρ. Ψυλλάκης

Πέμπτη

09:00

Αιθ. 211, Εργαστήριο ΣΑΕ, παλ. κτ. ΣΗΜΜΥ

2108

Θεωρία Παιγνίων

Γ. Παπαβασιλόπουλος

Συνεννόηση με τον διδάσκοντα

-

Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

A' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

 

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

Έναρξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 15-10-2018.
Λήξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 25-01-2019.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή .pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

A' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

 

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιόδου είναι 3 ώρες.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1101

Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

Επικ. Καθ. Δ. Κουλοχέρης

Τετάρτη

11:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1103

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Καθ. Ι. Αντωνιάδης,
Δρ. Χρ. Γιακόπουλος

Παρασκευή

12:30

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1105

CAE και Εφαρμογές

Καθ. Ε. Θεοτόκογλου

Πέμπτη

17:00

Κτ. Αντοχής Υλικών

1107

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου & Εργαστήριο

Επικ. Καθ. Γ. Παπαλάμπρου

Δευτέρα

09:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1108

Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

Αναπλ. Καθ. Χ.
Σαρίμβεης

Τρίτη

13:00

Αιθ. 29, Σχολή Χημικών Μηχανικών

1206

Έξυπνα Υλικά

Καθ. Δ. Μανωλάκος

Δευτέρα

15:00

Αιθ. Διδασκαλίας Κτ. Ξ

2103

Μετρήσεις

Καθ. Ν. Θεοδώρου,
Επικ. Καθ. Π. Τσαραμπάρης

Δευτέρα

12:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

2104

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

Επικ. Καθ. Κων. Τζαφέστας

Παρασκευή

08:30

Αιθ. 102 Κτ. Ζ 

2206

Αισθητήρες

Καθ. Ευ. Χριστοφόρου

Τρίτη

09:45

Αμφ. Κτ. Η/Υ 

2208

Στοχαστική Βελτιστοποίηση

Καθ. Γ. Παπαβασιλόπουλος

Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαχειριστής