Αρχική σελίδα


 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα B' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

 

Έναρξη B' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 20-02-2018.

Λήξη B' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 01-06-2018.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε TO ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

B' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1106

CAM & Εφαρμογές

Καθ. Γ. Χ. Βοσνιάκος

Παρασκευή

08:45

Αιθ. Ζ.102 

1201

Συστήματα Μεταφορικών Μέσων

Επικ. Καθ. Δ. Κουλοχέρης

Τετάρτη

11:45

Αιθ. Ζ.102 

1202

Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης

Καθ. Μ. Λοϊζίδου

Τετάρτη

15:00

Αιθ. Ζ.102 

1203

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών

Καθ. Δ. Παντελής

Τρίτη

08:45

Αιθ. Ζ.102

1204

Η-Μ Μελέτες

Επικ. Καθ. Β. Σπιτάς

Πέμπτη

15:00

Αιθ. Ζ.102

1205

Τεχνολογία Πολυμερών

Καθ. Π. Ταραντίλη

Πέμπτη Δευτέρα

08:45 14:00

Αιθ. Ζ.102

1207

Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία

Καθ. Μ. Φούντη

Δευτέρα

10:30

Αιθ. Ζ.102

2108

Θεωρία Παιγνίων

Καθ. Γ. Παπαβασιλόπουλος

   

Κατόπιν συνεννόησης με τον Διδάσκοντα

2201

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

Ε.ΔΙ.Π. Α. Σολδάτος

Πέμπτη Παρασκευή

08:45 18:00

Αιθ. 211, Εργ. ΣΑΕ, παλαιά κτήρια ΣΗΜΜΥ

2202

Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος

Καθ. Ι. Τσινιάς

Τρίτη

11:45

Αιθ. 2, Ισόγειο Κτηρίου Ε, Γενικές Έδρες

2203

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

Καθ. Κ. Κυριακόπουλος

Τετάρτη

08:45

ΕΠΥ Σχολής Μηχ. Μηχανικών

2204

Μηχανοτρονικά Συστήματα

Καθ. Ε. Παπαδόπουλος

Παρασκευή

15:00

Αιθ. Ζ.102

2205

Εργαστήριο Ρομποτικής

Επ. Καθ. Κ. Τζαφέστας

Παρασκευή

12:00

Αιθ. Ζ.102

2207

Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος

Λεκ. Χ. Ψυλλάκης

Τρίτη

17:00

Αιθ. 211, Εργ. ΣΑΕ, παλιά κτήρια ΣΗΜΜΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ωρολόγιο Πρόγραμμα A' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

 

Έναρξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 09-10-2017.
Λήξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 19-01-2018.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή .pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

A' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018.

 

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιόδου είναι 3 ώρες.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1101

Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

Επικ. Καθ. Δ. Κουλοχέρης

Τετάρτη

11:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1103

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Καθ. Ι. Αντωνιάδης

Παρασκευή

12:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1104

CAD και Εφαρμογές

Επικ. Καθ. Α. Γκίνης

Πέμπτη

10:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1105

CAE και Εφαρμογές

Καθ. Ε. Θεοτόκογλου

Πέμπτη

17:00

Κτ. Αντοχής Υλικών

1107

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου

Επικ. Καθ. Γ. Παπαλάμπρου

Δευτέρα

09:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1108

Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

Αναπλ. Καθ. Χ.
Σαρίμβεης

Τρίτη

12:00

Αιθ. 29, Σχολή Χημικών Μηχανικών

1206

Έξυπνα Υλικά

Καθ. Δ. Μανωλάκος

Δευτέρα

15:00

Αιθ. Διδασκαλίας Κτ. Ξ

2103

Μετρήσεις

Καθ. Ν. Θεοδώρου,
Επικ. Καθ. Π. Τσαραμπάρης

Δευτέρα

12:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

2104

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

Επικ. Καθ. Κων. Τζαφέστας

Παρασκευή

08:30

Αιθ. 102 Κτ. Ζ 

2105

Αυτοματισμός στην Παραγωγή

Καθ. Ν. Μαράτος

Τρίτη

08:45

Αιθ. 102 Κτ. Ζ 

2206

Αισθητήρες

Καθ. Ευ. Χριστοφόρου

Τετάρτη

14:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαχειριστής