Αρχική σελίδα


 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα B' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

 

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου

Προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

 

Έναρξη B' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 20-02-2017.

Λήξη B' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 02-06-2017.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή .pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

B' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1106

CAM & Εφαρμογές

Καθ. Γ. Χ. Βοσνιάκος

Παρασκευή

09:00

Αιθ. Ζ.102 

1201

Συστήματα Μεταφορικών Μέσων

Επικ. Καθ. Δ. Κουλοχέρης

Πέμπτη

11:00

Αιθ. Ζ.102 

1202

Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης

Δρ. Ευ. Καπετάνιος

Τετάρτη

15:00

Αιθ. Ζ.102 

1204

Η-Μ Μελέτες

Επικ. Καθ. Β. Σπιτάς

Πέμπτη

15:00

Αιθ. Ζ.102

1205

Τεχνολογία Πολυμερών

Αναπλ. Καθ. Π. Ταραντίλη

Τετάρτη

11:45

Αιθ. Ζ.102

1207

Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία

Καθ. Μ. Φούντη

Δευτέρα

11:30

Αιθ. Ζ.102

2201

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

Ε.ΔΙ.Π. Α. Σολδάτος

Πέμπτη

18:00

Αιθ. 211, Εργ. ΣΑΕ, παλιά κτήρια ΣΗΜΜΥ

2203

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

Καθ. Κ. Κυριακόπουλος

Τετάρτη

08:45

ΕΠΥ Σχολής Μηχ. Μηχανικών

2204

Μηχανοτρονικά Συστήματα

Καθ. E. Παπαδόπουλος

Παρασκευή

15:00

Αιθ. Ζ.102

2205

Εργαστήριο Ρομποτικής

Επ. Καθ. Κ. Τζαφέστας

Παρασκευή

12:00

Αιθ. Ζ.102

2206

Αισθητήρες

Καθ. Ευ. Χριστοφόρου

Τρίτη

11:30

Αμφ. Κτ. Υπολογιστών, ΣΗΜΜΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα A' Εκπαιδευτικής Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Έναρξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 10-10-2016.
Λήξη A' Εκπαιδευτικής Περιόδου: 20-01-2017.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή .pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της

A' Εκπαιδευτικής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.

 

 

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιόδου είναι 3 ώρες.

 

 

Κωδ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

1101

Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

Επικ. Καθ. Δ. Κουλοχέρης

Τετάρτη

10:30

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1103

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Καθ. Ι. Αντωνιάδης

Παρασκευή

12:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1104

CAD και Εφαρμογές

Επικ. Καθ. Α. Γκίνης

Πέμπτη

10:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1105

CAE και Εφαρμογές

Καθ. Ε. Θεοτόκογλου

Πέμπτη

17:00

Κτ. Αντοχής Υλικών

1107

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου

Επικ. Καθ. Γ. Παπαλάμπρου

Δευτέρα

09:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

1108

Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

Αναπλ. Καθ. Χ.
Σαρίμβεης

Τρίτη

12:00

Αιθ. 29, Σχολή Χημικών Μηχανικών

1206

Έξυπνα Υλικά

Καθ. Δ. Μανωλάκος

Δευτέρα

15:00

Αιθ. Διδασκαλίας Κτ. Ξ

2103

Μετρήσεις

Καθ. Ν. Θεοδώρου,
Επικ. Καθ. Π. Τσαραμπάρης

Δευτέρα

12:00

Αιθ. 102 Κτ. Ζ

2104

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

Επικ. Καθ. Κων. Τζαφέστας

Παρασκευή

08:30

Αιθ. 102 Κτ. Ζ 

2105

Αυτοματισμός στην Παραγωγή

Καθ. Ν. Μαράτος

Τρίτη

08:45

Αιθ. 102 Κτ. Ζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαχειριστής