Αρχική σελίδα
   


   

Συμμετέχουσες Σχολές στο ΔΠΜΣ

 

Συντονίζουσα Σχολή του ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" είναι η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Οι συμμετέχουσες Σχολές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι οι εξής:      Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

 

      Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 

      Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

 

      Μηχανολόγων Μηχανικών

      Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

      Χημικών Μηχανικών

 
Διαχειριστής