Αρχική σελίδα


   

Βαθμολογίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018Α' Εκπαιδευτική Περίοδος

 

2105 Αυτοματισμός στην Παραγωγή


1101 Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων


1104 CAD & Εφαρμογές


1107 Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου


1206 Έξυπνα Υλικά


2103 Μετρήσεις


1105 CAE και Εφαρμογές


2206 Αισθητήρες


1103 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις


1108 Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων
B' Εκπαιδευτική Περίοδος

 

1202 Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης


1205 Τεχνολογία Πολυμερών


2203 Ευφυή Συστήματα Ελέγχου & Ρομποτικής


2202 Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος


1203 Τεχνολογία Συγκολλητών ΚατασκευώνΒαθμολογίες Παλαιότερων Ετών

 

 
Διαχειριστής