Αρχική σελίδα


   

Βαθμολογίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018Α' Εκπαιδευτική Περίοδος

 

2104 Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου


2105 Αυτοματισμός στην Παραγωγή


1101 Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων


1104 CAD & Εφαρμογές


1107 Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου


1206 Έξυπνα Υλικά


2103 Μετρήσεις


1105 CAE και Εφαρμογές


2206 Αισθητήρες


1103 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις


1108 Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων
B' Εκπαιδευτική Περίοδος

 

1106 CAM & Εφαρμογές


1207 Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία


2204 Μηχανοτρονικά Συστήματα


1202 Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης


1205 Τεχνολογία Πολυμερών


2203 Ευφυή Συστήματα Ελέγχου & Ρομποτικής


2202 Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος


1203 Τεχνολογία Συγκολλητών ΚατασκευώνΒαθμολογίες Παλαιότερων Ετών

 

 
Διαχειριστής