Αρχική σελίδα


   

Επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018


Οι επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, αρχικά, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν προς την Γραμματεία του ΔΠΜΣ, με την αποστολή email (ipsp_as@central.ntua.gr) μέχρι και την Πέμπτη 31/08/2017, ότι αποδέχονται τη θέση τους στο εν λόγω μεταπτυχιακό. Όσοι αποδεχθούν τη θέση τους και προτίθενται να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ, από τη Δευτέρα 04/09/2017 έως και την Παρασκευή 08/09/2017, μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 (άρθρο 8, Ν.1599/1986), στην οποία θα είναι συμπληρωμένο το παρακάτω κείμενο:

 

"Δηλώνω ότι:
α) προτίθεμαι να εγγραφώ στο ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" του Ε.Μ.Π., εντός των προθεσμιών εγγραφής, οι οποίες ορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καθώς και να το παρακολουθήσω σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του,
β) δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και
γ) δεν προτίθεμαι να παρακολουθήσω άλλο μεταπτυχικό πρόγραμμα παράλληλα."

Σημειώσεις

- Όσον αφορά στους επιτυχόντες, για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου τους, παρακαλούνται να το καταθέσουν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

- Στην περίπτωση που σας έχει τεθεί ως προαπαίτηση η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση προπτυχιακών μαθημάτων, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών (άρθρο 2.1.1, παράγραφος 2 και 5, http://dpms-as.mech.ntua.gr/guide.html).

- Να πραγματοποιείτε refresh στις σελίδες, γιατί μερικοί browsers δεν το κάνουν αυτόματα.


Κατάλογος επιτυχόντων Α' Κατεύθυνσης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάλογος επιτυχόντων Β' Κατεύθυνσης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 
Διαχειριστής