Αρχική σελίδα
   


   

Επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024


Κατάλογος επιτυχόντων Α' Κατεύθυνσης Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Κατάλογος επιτυχόντων Β' Κατεύθυνσης Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024


Οι επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν προς τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ με email (ipsp_as@mail.ntua.gr), μέχρι και την Τρίτη 05/09/2023, ότι αποδέχονται τη θέση τους στο εν λόγω Πρόγραμμα.


Στην περίπτωση που τους έχει τεθεί ως προαπαίτηση η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση προπτυχιακών μαθημάτων, παρακαλούνται όπως συμβουλευτούν τον Οδηγό Σπουδών (άρθρο 2.1.1, παράγραφος 2 και 5, http://dpms-as.mech.ntua.gr/guide.html).


Στη συνέχεια, από την Δευτέρα 11/09/2023 έως και την Παρασκευή 15/09/2023 θα χρειαστεί να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), ή εναλλακτικά να αποστείλουν με email την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά μέσω του https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία να είναι συμπληρωμένο το παρακάτω κείμενο:

 

"Δηλώνω ότι:
α) προτίθεμαι να εγγραφώ στο ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" του Ε.Μ.Π., εντός των προθεσμιών εγγραφής, οι οποίες ορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καθώς και να το παρακολουθήσω σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του,
β) δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και
γ) δεν προτίθεμαι να παρακολουθήσω άλλο μεταπτυχικό πρόγραμμα παράλληλα."

Σημείωση: Όσον αφορά στους επιτυχόντες, για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου τους, παρακαλούνται να το καταθέσουν ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλ. έως στις 20.10.2023.

Παρακαλείσθε να ανανεώνετε τις σελίδες του φυλλομετρητή σας (refresh), γιατί μερικοί φυλλομετρητές δεν το κάνουν αυτόματα.

 
Διαχειριστής