Αρχική σελίδα
   


   

Επικοινωνία


Διεύθυνση:

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συστήματα Αυτοματισμού"
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου.


Για να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ πατήστε εδώ.

 

Για να επικοινωνήσετε με το διδακτικό προσωπικό του ΔΠΜΣ, απευθυνθείτε στις προσωπικές τους σελίδες.

 

Για να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, απευθυνθείτε στις σελίδες της Γραμματείας του ΔΠΜΣ.


Για να επικοινωνήσετε με μεταπτυχιακούς σπουδαστές του ΔΠΜΣ δοκιμάστε στις Υπηρεσίες Καταλόγου του ΕΜΠ.

 

 
Διαχειριστής