Αρχική σελίδα
   


   

Βιβλιογραφία

 

Πατήστε εδώ για να πληροφορηθείτε την προτεινόμενη βιβλιογραφία του ΔΠΜΣ.

Μέσα στο αρχείο καταγράφονται ο κωδικός του βιβλίου, ο συγγραφέας και ο τίτλος του βιβλίου. Όλα τα βιβλία που αναγράφονται στο αρχείο μπορείτε να τα δανειστείτε από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.

 
Διαχειριστής